Strona główna

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym we Włocławku
Agnieszka Mrukowska

Kancelaria Komornicza
ul. Wojska Polskiego 12/5
87-800 Włocławek

 

Telefon/Fax.: (54) 420-11-59 ; 882 567 624
e-mail: wloclawek.mrukowska@komornik.pl

Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku
Agnieszka Mrukowska

Kancelaria Komornicza
ul. Wojska Polskiego 12/5
87-800 Włocławek

 

Telefon/Fax.: (54) 420-11-59 ; 882 567 624
e-mail: wloclawek.mrukowska@komornik.pl

Kancelaria czynna:  pn. – pt.  od  10:00 do 15:00
Komornik przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 10:00 do 15:00
Konto bankowe:
53  1090 1519 0000 0001 3486 3532
Dla wpłat dokonywanych za granicą KOD  SWIFT: WBKPPLPPT

Wnioski

Chcąc założyć sprawę u komornika należy wypełnić wniosek egzekucyjny i złożyć go wraz z oryginałem tytułu wykonawczego, tj. dokumentem  stwierdzającym obowiązek zaopatrzonym w klauzulę  wykonalności, do kancelarii właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika.

Wierzyciel może wybrać Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym we Włocławku do prowadzenia egzekucji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poza rewirem właściwym dla Sądu Rejonowego we Włocławku , z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Wierzyciel dokonując wyboru komornika składa, wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika (art.8 ust.6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji)

We wniosku  egzekucyjnym należy podać jak najwięcej danych identyfikacyjnych dotyczących dłużnika (seria i nr  dowodu osobistego, PESEL, REGON, NIP) oraz numer konta bankowego, na które należy przekazywać wyegzekwowane należności.

 

Wnioski do pobrania:

Wniosek egzekucyjny KMP (alimenty)

wniosek egzekucyjny KM